การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อบรรลุผลสำเร็จในชีวิตทั้งในด้านการงานและการส่วนตัว ทำให้งานสำเร็จเร็วขึ้นและมีเวลาเอาไว้ดูดูคลิปแอบถ่ายหีนักศึกษาอีกด้วย แต่ถ้าคุณรู้สึกว่างานของตัวเองไม่สามารถตอบสนองต่อ ชีวิตส่วนตัวคุณได้ คุณอาจจะต้องการตัวช่วยสักเล็กน้อยเพื่อจัดการกับการทำงาน และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้มากขึ้น นี่คือบทความเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น
1. วางแผนการทำงาน: การวางแผนที่ชัดเจนและมีเป้าหมายชัดเจนช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไรและเมื่อไร นอกจากนี้ยังช่วยลดความกังวลและความสับสนในการทำงาน แม้แต่การถ่านทำดูคลิปแอบถ่ายหีนักศึกษายังต้องวางแผนเพื่อป้องกันความผิดพลาด และเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณที่ไม่จำเป็น
2. ใช้เครื่องมือช่วย: ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำงาน เช่น ใช้แอปพลิเคชันการจัดการงาน, การแจ้งเตือน, และเครื่องมือการสื่อสาร
3. แบ่งงานเป็นส่วนย่อย: แบ่งงานที่ใหญ่ให้เป็นส่วนย่อย ๆ ที่เล็ก ๆ และกำหนดระยะเวลาในการทำแต่ละส่วน เช่น การแบ่งประเด็นในงานโครงการ อย่าปล่อยให้ว่างเกินไปจนสามารถแอบไปดูดูคลิปแอบถ่ายหีนักศึกษา ต้องเร่งจัดการทรัพยากรบุคคลให้กีก่อนจะเกิดปัญหา
4. ใช้หลักการ Pareto (80/20): การใช้หลักการ Pareto ช่วยคุณระบุและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีผลสูงสุด และลดเวลาที่ใช้กับกิจกรรมที่มีผลต่ำลง
5. กำหนดเวลาเริ่มทำงาน: กำหนดเวลาเริ่มทำงานและหยุดงานเป็นเวลาที่แน่นอน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานและหลีกเลี่ยงการทำงานเกินกำหนดเวลา จะได้มีเวลาผ่อนคลายกับดูคลิปแอบถ่ายหีนักศึกษาบ้าง
6. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน: ทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีส่วนใหญ่ช่วยเพิ่มความสุขในการทำงานและลดความเครียด
7. กำจัดสิ่งที่ทำให้รบกวน: กำจัดสิ่งที่ทำให้รบกวนในการทำงาน เช่น ปิดการแจ้งเตือนอีเมล, ปิดแท็บที่ไม่เกี่ยวข้องในเบราว์เซอร์
8. ใช้เทคนิค “2-Minute Rule”: ถ้างานใดสามารถทำเสร็จภายใน 2 นาที ให้ทำทันทีเพื่อไม่ให้งานเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้รวดเร็วเสียเวลา
9. ใช้การสร้างขอบเขต (Time Blocking): แบ่งเวลาที่มีอยู่ในวันของคุณเป็นช่วงเวลาที่มีงานที่ต่างกัน เช่น เวลาทำงาน, เวลาพักผ่อน, เวลาออกกำลังกาย, เวลาดูดูคลิปแอบถ่ายหีนักศึกษา เป็นต้น
10. ให้เวลาสำหรับการพักผ่อน: การทำงานโดยต่อเนื่องอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและเครียด จึงควรให้เวลาสำหรับการพักผ่อนเพื่อทำให้คุณมีพลังงานในการทำงานต่อไป